2013-11-27 Oostelbeers – Middelbeers

Dag allemaal, ook de afwezige zieke Harry en Jan,

13-11-27 b MIDDELBEERS (10)Gerard had het zwaar vandaag, zoals ook blijkt uit enkele plaatjes. Met hem gingen we in 2 etappes voor 12,7 km (3,9 km gemiddeld). Mooie en afwisselende tochten, maar het vinden van de startplaatsen had heel wat voeten in de aarde. Wielsporen zou Ton P opmerken. De natuur was op vele plaatsen mooi goudgeel en dan weer open, al dan niet met een uit de wolken uitpuilend schuchter zonnetje. We wandelden in 2 gebieden: één beheerst door de grote en kleine al dan niet meanderende Beerze, het andere door weidse vennen.

En passant troffen we weer opmerkelijks. Zo te zien hebben de paarden het niet best in deze streek, PostNL ook niet, gelet op de bepijlde brieven bus. Voor we het goudgeel inliepen meenden we even terecht te zijn gekomen in de ” loya jirga”. Het afwateringskanaal leidde tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Bij de start van de 2e route dachten we even bij de VVD ” loya jirga” beland te zijn, gezien de aan de kant liggende mastodonten. Voor dat AH in beeld kwam ontmoetten we een zitzak, of toch niet. Cor was in ieder geval vertwijfeld of hij had al ingeschat wat we later uit de lucht zagen vallen. Verder een bijzondere coïncidentie: Gerad had een blauwe route uitgezocht en zie daar. Wat de 60 km borden in deze zandmodderpaden moesten werd later duidelijk: een knooppuntmarkering legt het loodje.

Bij het opruimen van de lunchresten en voordat Ton P het ven verliet, werd – gelukkig voor de afwezige Jan – het handschoenenverlies goed gemaakt. Daar lagen ze! (Nu het petje nog).

Het wapen van Oirschot markeert de laatste plaatjes: speciale dank aan Herman die zijn 50 jaar samenzijn met Atty met ons vierde. Heel hartelijk dank en nog vele gezonde jaren samen.

Volgende keer starten we bij Jan, lopen kort en drommen samen om via Cor alles van LIBOR aan de weet te komen. Onze partners mogen ook komen. 

Groet,

Ton V

Voor de foto’s: lees verder.