25 jaar bestaan 2019-11-20

Dag Anky, Atty, Cor, Fiet, José, Hank, HennyvdM, HennyvdV, Leida, Marjo, Ruud, TonP, Toon,

2019-11-20Lunch_25Jaar013Wie had dat kunnen denken, dat we elkaar op 20 november 2019 zouden treffen in Thuys in Sint-Michielsgestel?

De wandelaars van deze dag – Cor, Hank, Ruud, Toon en TonV – liepen argeloos een fraaie zonovergoten tocht rond en langs en bij de Dommel. Cor liep minder argeloos, want we liepen te hard en we mochten pas om 13.00 uur bij Thuys thuis komen. In een ander bericht heb je of kun je kennis nemen van de belevenissen van de lopers op deze ochtend: klik hier.

25 jaar Wandelgroep: ooit opgericht door TonP en Toon Pijnenburg (door ons de founding fathers genoemd). Ooit was 7 november 1994. Fijn Ankie, dat je vandaag ook aanwezig was. Dankzij  Fiet, Henny van der Meer en Leida Puthaar, en met medewerking van de complotterende Cor, waren wij nu Thuys samengekomen om te lunchen, om herinneringen op te halen en stil te staan bij 25 jaar vriendschap.

Van de verrassing bekomen zetten de lopers, omringd door oude bekenden en partners, zich aan tafel. Een lunch, al dan niet voorzien van soep, stilde de honger. Ton P, onze founding father,  memoreerde de ontstaansgeschiedenis, waarbij hij een ballade (klik hier) en afscheidsgedichten (klik hier) in de herinnering terughaalde.

Daarna moesten wij, lopers, aan de bak. Het organisatiecomité voelde ons aan de tand met een quiz. De antwoorden, ingevuld op receptenbriefjes van Sim, gebruikte het drietal om de al vaststaande uitslag te bepalen. ToonvdB, de laatst toegetreden loper kreeg een bonus en de prijs en de anderen, “die uiteraard alles goed” hadden, wonnen ook. Ruud met 15 receptenbriefjes – hij dacht wellicht daarmee extra kans te maken – moest zich voegen bij de gewone gewonnenen. 

Lief organisatiecomité bedankt voor dit mooie moment. De lopers waren verrast  en blij jullie allen te treffen. De roos, die werd uitgereikt om onze overleden makkers te gedenken en om de afwezigen te groeten, was een kostbaar moment. Dank je wel.  

TonV

Nog wat feiten:

De website, uiterst secuur bijgehouden door Cor, legt sinds jaar en dag ons doen en laten vast. Dus voor al het wel en wee van toen, nu en morgen geeft www.seniorwandelaars.nl antwoord op alle vragen.

Dit jaar (2019) heeft onze groep 427,1 km gelopen en sinds de oprichting zijn 11.733,9 km afgelegd.

Hier de foto’s van de feestelijke lunch: