Disclaimer & Contact

Disclaimer voor www.seniorwandelaars.nl

Cor ten Donkelaar, als vertegenwoordiger van een groep natuurlijke personen, hierna te noemen Seniorwandelaars, verleent u hierbij toegang tot www.seniorwandelaars.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Seniorwandelaars behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Seniorwandelaars spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle vermeldingen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Seniorwandelaars nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Seniorwandelaars. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Seniorwandelaars, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Indien u vragen hebt of anderszins contact wilt leggen kunt u mailen naar:

webmaster@seniorwandelaars.nl