2019-02-13 Beek en Donk

Dag lopers en helaas afwezige Jan en Toon,

2019-02-13BeekEnDonk001Jan was door griep geveld en Toon, die ons gastvrij ontving en voor de tocht had gezorgd, kon niet meelopen wegens familieomstandigheden.

Via Klik, Print en Wandel.nl liet hij ons naar Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Lieshout: kortom Laarbeek gaan. Een tocht door open land, met weidse uitzichten en lekkere wandeltemperatuur, van 17,8 km lengte (4,6 km gemiddeld!!!). Direct bij het begin zagen we al dat in deze streek de vandalen nog niet hebben toegeslagen. Dit is dan ook geen Lennisheuvel.

Lopend door de Meierij, zagen we met eigen ogen hoe de kanalen de levensaders waren, maar ook fysieke belemmeringen. We liepen af en toe heen en terug, want de temperatuur was te laag om te zwemmen. Midden tussen het water en de open vlakte liepen we over smalle paadjes, langs kleine stroompjes en via statige bomenlanen. Kortom, een mooie landschapsmix voorzien van statige huizen en nederige stulpjes, grote kanalen en kennelijk gevaarlijke waterlopen: hopelijk is de berijder eerder gevonden dan zijn fiets.

Lopend langs het kanaal hadden we al gemerkt dat de glorietijd achter ons lag, het werd pijnlijk zichtbaar bij de informatie over de voedselvoorziening. Even meenden we dat Jan hier kort tevoren gelopen had. Het is leuk te zien wat 1912 en 2009 aan verschillen oplevert. Misschien dat het OLV-gilde nog wat kan bereiken inzake de hygiëne van de Brabantse veestapel. Voor de lunch streken we neer bij Landgoed en Kasteel Croy.

In het laatste deel van de tocht troffen we een Hagelkruis. Een mooie roodbruine haag leidde naar het kapperslaantje voor wilgen, vlak bij de startplaats.

Let op: de volgende keer starten we bij Cor en Hank loopt dan niet mee.

Ton

Bron van de wandeling: KlikPrintenWandel.nl: Waterpoort-tocht.

Foto’s 2019-02-13:

Geleend:

LAARBEEK

De gemeentenaam ‘Laarbeek’ is op 8 maart 1994 gekozen uit vele namen. De inwoners van de voormalige gemeenten waaruit Laarbeek gevormd is, konden zelf een nieuwe naam voor de gemeente inzenden. Zo had de gemeente nu ook Groenewoud, Bextelhout, Grotendonk, Laarlanden of Beek en Donk kunnen heten. 
De naam Laarbeek is een samenvoegsel van de termen ‘Laar’ (naar het gehucht Het Laar, dat het centrum van de gemeente vormt) en ‘beek’ (een verwijzing naar de verschillende beken die de gemeente doorkruisen zoals de Aa en de Goorloop).
De naam Laarbeek bestaat tevens uit delen van de vroegere gemeentenamen: De “L” verwijst naar Lieshout, “aar” naar Aarle-Rixtel en “beek” naar Beek en Donk.

CROY

Croy is bekend vanwege het nabijgelegen Kasteel Croy. Dit kasteel, dat in de gemeente Laarbeek ligt, is eigendom van de Stichting Geloof, Hoop en Liefde. Croy bestaat als landgoed, behalve uit Kasteel Croy, tevens uit veel boerderijen. Daarbij is ook nog een Auberge gebouwd, De Croyse Hoeve, die in 2005 helemaal is afgebrand en toen helemaal opnieuw is opgebouwd.

HAGELKRUIS

Een hagelkruis is een wegkruis dat geplaatst werd om boze geesten af te weren, onder andere opdat gewassen niet door hagel beschadigd zouden raken. 
Hagelkruizen zijn er in twee typen, het Liemerse kruis van ijzer geplaatst op een hoge ijzeren of houten mast en het stenen of houten kruis dat op de grond geplaatst is. 
Hagelkruizen werden voornamelijk bij kruispunten opgetrokken. Het oudste bewaard gebleven hagelkruis in Nederland is het hagelkruis te Aarle-Rixtel. In België vindt men onder meer een hagelkruis te Ekeren.
Bij sommige hagelkruisen vond brooduitdeling aan de behoeftigen plaats, terwijl een dergelijk kruis ook een halteplaats voor een processie kon zijn. 
Er wordt wel beweerd dat het Hagelkruis afkomstig is van de ‘hagalaz’-rune, die in vereenvoudigde vorm afgebeeld wordt als een kruis. Sommige legenden geven er weer andere betekenissen aan.