2019-05-08 Oisterwijk

Dag allen,

2019-05-08Oisterwijk017Via Huize Toon op weg naar Oisterwijk. De koffie, de koeken, het verhaal over de tot rust gekomen uitbouw met aflopend dak van Ruud en het fotoboek van Toon betekenden de start van een regenwandeling. Toon meldde nog dat een foto al gauw 100 meter achterstand betekent. We werden niet echt nat, maar toch. Voor de statistiek zetten we 16,9 km in de boeken, want van de taveerne, waarover straks meer, moesten we ook nog naar de auto!

Bij een pleisterplaats van Natuurmonumenten liepen we het bos in en door. De routebeschrijving was helder, minder helder waren sommige aanduidingen. Zonder zon, maar de fraaie doorkijkjes en licht weerkaatsende vennen maakten de tocht meer dan de moeite waard. Om een ven te zien moesten we “klimmen”, heuvel op, heuveltje af.

Brabant is een meer-stromen land. Al het water van Oost Brabant komt uit eindelijk in de Dieze, ook dat van de Reusel, niet te verwarren met de niet-vegetarische variant. Bregje kreeg ruim aandacht, ooit bleef Herman daar rusten tot wij hem oppikten. Het onverwoestbare geheugen van Cor wist te melden dat de prijs voor het 3-gangen-diner sindsdien niet gewijzigd is. De doorkijkjes bleven de moeite waard maar soms gevaarlijk. (Dat is een idee voor de puzzel). We waren niet verdwaald, ondanks het indringend overleg.

Weer een bekende plek waar we al eens eerder ook gerust hadden omdat iemand jarig was. Mooi nieuw groen en zeven kuikens, die net kunnen zwemmen, betekenden respectievelijk 150 en 350 meter. (Alweer een puzzelidee.) We stonden er niet bij stil, maar Jan wel: hij was jarig geweest, vandaar de taveerne en dat het de moeite waard was tonen de plaatjes. Er leek een scheiding tussen noordelingen en zuiderlingen. Jan van harte bedankt!

Attente Ruud zorgde dat ik ook meeliep en dronk. Opnieuw een tocht in bekend terrein met geheel nieuwe trajecten. (Zo zagen we de Mariakapel, vlakbij Moergestel, ook al op 25-08-2010 en 29-03-2017. Toevoeging CtD.)

Dienstmededeling: volgende keer starten bij Cor en daarna pas bij Ruud. (Dat is niet vanwege het aflopende dak!)

Ton

Bron van de wandeling: KlikPrintenWandel.nl: Door de Oude Hondsberg.

Foto’s 2019-05-08:

GELEEND:

REUSEL

Zij ontspringt ten zuidwesten van het dorp Reusel, op het hoger gelegen Massief van Brabant, en stroomt door het Landgoed De Utrecht en vervolgens langs Baarschot en Diessen onder het Wilhelminakanaal door naar Moergestel, waarna zij net ten zuiden van Oisterwijk overgaat in de Achterste Stroom.

Beken die in de Reusel uitmonden zijn de Belevensche Loop, Hoevensche Loopje, Rouwenbochtloop, Raamloop (soms Raamsloop, in De Utrecht) en het Spruitenstroompje (ten zuiden van Moergestel).

Reusel wordt in het testament van St. Willibrord uit het jaar 726 aangeduid als Digena of Disena. Er is een theorie die stelt dat de huidige Reusel (evenals de Esschestroom) ooit beschouwd werd als de bovenloop van de Dieze. De namen Diessen en Dieze zouden dan dezelfde historische wortels hebben.

Vroeger stroomde de Reusel kronkelend door een brede, natuurlijke bedding. Langs de oevers hier een daar een bosje, wat weilanden (beemden), houtwallen en de plaatselijke dorpskernen op een steenworp afstand. Langs de beek stonden drie watermolens, namelijk ten zuiden van Baarschot, tussen Baarschot en Diessen en aan het Stokeind te Moergestel. Tijdens de ruilverkaveling in de jaren zestig is de beek rechtgetrokken en sindsdien is het een recht en breed afvoerkanaal, met nauwelijks stroming. Hierdoor ontstaat wateroverlast in de winter en verdroging in de zomer. Ook is er geen ruimte voor waterberging en natuurlijke processen.