2019-05-22 Cromvoirt

Dag lopers en Cor, die zorg had voor gepensioneerden,

2019-05-22Cromvoirt011We startten in Cromvoirt voor een rondje ASPERGES EN GOLF, een zonnige tocht van 14,6 km (4,0 km gemiddeld) door afwisselend landschap.

Te gast bij Ruud en Willeke konden we niet alleen de herstelde glazen tafel bewonderen, maar ook – zoals de eerste foto laat zien – de door Ruud ontworpen en ook eigenhandig gemaakte dependance. Op enkele finesses na was het bouwwerk gereed. Ruud had ons daar tijdens meerdere tochten over verhaald. Met name de afwatering was en is van groot belang. We waren nog geen 75 meter van zijn huis verwijderd of we begrepen waarom hij wilde dat het bouwwerk snel klaar zou zijn en ook de naam dependance kreeg en niet als hok mag voortleven. 

De gracieuze dame moet droog staan. Of er nog meer beelden komen, zou men kunnen denken, wanneer we even verderop opnieuw een bouwproject aanschouwen. 

We doorkruisten mooie en ook ruige natuur. Niet alleen natuur, ook de commercie heeft in en bij Cromvoirt een plek. We kregen een idee hoe asperges “gekweekt”, geoogst en gegeten worden: in een aspergetent. Een veel te banale naam gezien de aankleding van deze plek in de wei. Er blijkt bier geschonken te worden, dat was dan weer verrassend, zeker gelet op de deftige aankleding van de veldtent.

In 2015 of 2017 liepen we hetzelfde stuk dijk, zij het in omgekeerde richting, dat tussen de 3 lobben van de golfbaan ligt. Er is sindsdien veel veranderd: het clubhuis, maar dat zal wel anders heten, was gereed en over de karrensporen raceten nu golfkarren. Het moet gezegd: een heel mooi park. We werden ook geconfronteerd met een nieuw verkeersbord.

De 2e lunch was op een vertrouwde plek: de punt van de IJzeren Man. Tot slot hadden we een kijkje op rietdekken: een oud beroep blijkt volop te leven.

Volgende keer starten we bij Jan en dan pas is Cor aan de beurt.

Ton

Foto’s 2019-05-22: