2020-10-21 Vessem

Dag allen,

2020-10-21-Vessem-012Helaas waren Jan, Toon en Frans verhinderd. Corona-technisch kwam dat goed uit: 3 gasten bij TonV en 4 wandelaars in Vessem, want dat was de startplaats voor de 14,4 km door-een-bos-lopende tocht. Het verjaardagsdrankje houdt iedereen te goed, we deden het deze ochtend met taart.

Zoals te zien regende het bij de start, maar bij de  eerste stop konden de regenzeilen worden opgeborgen, de zon kwam door en het tweede deel van de tocht liepen we onder een blauwe hemel, terwijl de steeds sterker wordende wind getemperd werd door de bomenrijen, die looppaden beschutten.

Vessem, nu opgeslokt door Eersel, mag dan met 2.105 inwoners een klein gehucht zijn, het staat borg voor kunst.

Tijdens de tocht werden we telkens opnieuw verrast door de uiterst kleurrijke herfst: fraaie (ver)gezichten.

We werden ook verrast door de vraag “waar woont moeder” en hoe het mogelijk is dat je eerst fraaie staldeuren vervangt door een glazen pui – daar is nog wel mee te leven – en vervolgens een heg verminkt.

De paddenstoelen lieten zich in al hun pracht zien en maakten deze tocht, naast de al genoemde herfstkleurige bladeren, zeer de moeite waard.

Ingetogen stonden we stil bij de prehistorische graven. 

Hoewel naar ons idee, als gevolg van de corona de processierups ons dit jaar is voorbij gegaan, werden we in deze gemeente op speelse wijze aan dit dier herinnerd.

Kort voor onze tweede stop genoten we van het Groot- en Kleinmeer, dat leunt tegen Vessem, hoort bij Wintelre en bestuurd wordt vauit Eersel. Dit deed overigens niets af aan de schoonheid.

Lopend bleken wij mee te bewegen met een nieuw record: de warmste 21ste oktober ooit.         

Ton 

Dienstmededeling:

Volgende keer starten bij Hank: Ovidiuslaan 47 Den Bosch

Bron van de wandeling: KlikPrintenwandel.nl: Naar de Grafheuvels Toterfout-Halfmijl

Foto’s 2020-10-21:

GELEEND:

Vessem is een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Eersel, provincie Noord-Brabant en is gelegen in regio de Kempen. De kern bevindt zich aan het riviertje de Kleine Beerze. Tot 1997 behoorde Vessem tot de gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel. In de nabije bossen bevindt zich het natuurreservaat Groot- en Kleinmeer dat feitelijk bij het dorp Wintelre behoort. De eerste vermelding van Vessem is uit 1292. Toen verleende hertog Jan I van Brabant gemeenterechten aan de inwoners van Vessem en Wintelre. Opgravingen aan het Kerkplein toonden aan dat er in de 11e eeuw al boerderijen om de kerk gegroepeerd lagen.

De grafheuvels van Toterfout-Halve Mijl zijn, naast één heuvel uit het neolithicum, een aantal prehistorische grafheuvels van de Hilversumcultuur uit de midden-bronstijd (1600 – 1000 v. Chr.) in de Noord-Brabantse gemeente Veldhoven. Ze liggen in het gebied tussen de gehuchten Toterfout en Halfmijl, deels in de bossen. Aan de zijde van Toterfout (de oostzijde) bevindt zich een overzichtsplaquette met plattegrond.

De grafheuvels zijn genummerd en deels voorzien van plaquettes met tekeningen en beschrijvingen. De grafheuvels zijn deels omgeven door een ringsloot, een ringwal, of enkel- of meervoudige paalkransen. De grafheuvels zijn opgeworpen over bijzettingen (meestal crematieresten) die op de grond of in ondiepe kuilen waren gedeponeerd. De gecremeerde resten waren zowel van kinderen als van volwassen mannen en vrouwen. In enkele heuvels bevinden zich secundaire begravingen, in grafheuvel 22 zelfs meerdere.

De oudste beschrijving is die van Petrus Panken uit 1845.

In de jaren 1948-1951 werd archeologisch onderzoek gedaan in het gebied n.a.v. bedreiging door ontginning aan de westzijde van het gebied. 34 Grafheuvels werden door het Biologisch Archeologisch Instituut van de Universiteit Groningen onder supervisie van prof. dr. Albert van Giffen systematisch onderzocht.

In 1948 bevonden zich in het gebied 31 grafheuvels en een urnenveld. Van de grafheuvels was een deel monumentaal, en een deel was nauwelijks als zodanig herkenbaar. Ook was een aantal geheel verdwenen door bebossing en ontginning; een achttal daarvan werd toen teruggevonden. Zestien grafheuvels werden gerestaureerd. De overige werden geëffend, om plaats te maken voor cultuurgrond.

Uit onderzoek aan stuifmeel uit de heuvels bleek dat de oprichters van grafheuvels 2 en 4 landbouw bedreven, en dat rond de latere grafheuvels vee werd gehouden. 

In juni 1963 werden er bronzen panelen bijgeplaatst die uitleg geven over de inhoud en structuur van de grafheuvels.

Warmte record

Het is vandaag de warmste 21 oktober ooit gemeten, met om 16.00 uur in De Bilt een temperatuur van 20,2 graden. Het oude record dateert uit 1977. Toen werd het op 21 oktober 20,1 graden.

De dag begon nat met in het zuidwesten van het land lokaal 10 millimeter of meer regen. Een sterke zuidwestenwind voerde in de loop van de dag zachte en droge lucht aan. Normaal gesproken ligt de temperatuur in de laatste tien dagen van oktober rond de 13 graden.