2020-01-15 Uden (Bedaf)

Dag lopers van de 14-daagse woensdag,

2020-01-15Uden-Bedaf002Een nieuw wandeljaar: 2020. De tellers staan op nul. Deze wandelclub heeft in haar ruim 25-jarig bestaan 11.799 kilometer achter zich gelaten. Wellicht is 12.500 km voor 2020 nastrevenswaardig!

Wij – Cor, Hank, Jan, Ruud, Toon, Ton – gingen als complete groep de eerste wandeldag van dit jaar van start: Bedaf was de startplaats na de eerste koffie van dit jaar op Espenhof 48. Het werd 18 kilometer met relatief hoge temperatuur en nagenoeg droog weer. Het aantrekken van de poncho’s was eigenlijk overbodig, maar toch…. Bedaf – Uden – de Maashorst – Nistelrode, bekend en onbekend gebied. We scheerden langs de grazers, die deze maand in opspraak kwamen. We zagen ze niet, we moesten het doen met de aanmoediging op het bord bij de startplaats.

De meeste van onze koppen zijn in beeld, zodat we het verloop, het verval en de ontwikkeling kunnen volgen. Het landschap was zeer afwisselend: bossig, polderachtig, zanderig, vol hei en vlak en heuvelachtig. De route gaf gelegenheid de A50 tweemaal te passeren, maar vóór de eerste passage werden we verrast door een witte zuil. De eerste gedachte was: wat vreemd, een plaszuil in het bos. Naderbij komend meenden we een waterpunt (sic) van Brabant Water te ontwaren maar, om vrij met Cruijff te spreken, “ je weet het pas als je het ziet”: het bleek een zuil om de planeet Neptunus te memoreren, onderdeel van een planetenpad (Sterrenwacht Halley, Heesch).

Dat de natuur onverwoestbaar is, ook al ben je zwaar gewond, werd duidelijk zichtbaar. Veel wortels houden je in een zandige omgeving overeind, zelfs – zo bleek later – als je sterk beknot bent.
Dat de mens er ook wat kan van werd duidelijk: fusieprocessen hebben tijd nodig, samenwerken tussen routepaaltjes blijft lastig (de rode wilde toch de belangrijkste zijn), de megalomane ijzeren poort deed aan het Derde Rijk denken, het Veerhuis ging onze fantasie te boven.
Gelukkig kon Jan ons nog toeroepen: “Volgende keer starten we niet bij Toon maar bij mij”. Duidelijk bleek de instemming van Toon.

Dienstmededelingen:
• Volgende keer starten bij Jan.
• Ieder vult de Datumplanner in (is inmiddels gebeurd). De wandelweek 2020 is voorlopig vastgesteld op 14-15-16-17-18 september 2020. Maar daarover hebben Ruud en de Datumprikker jullie al geïnformeerd.

Ton

Bron van de wandeling: KlikPrintenwandel.nl, Bedafse en Slabroekse Bergen-tocht.

Foto’s 2020-01-15:

Geleend:
Bedaf is een buurtschap die zich bevindt tussen Vorstenbosch en Uden in de Nederlandse gemeente Uden. Oorspronkelijk heette Bedaf Zandberg, maar het is Bedaf (verbastering van Bid-af) gaan heten toen het een bedevaartplaats werd.
In 1648 is hier een grenskerk gebouwd voor de inwoners van Vorstenbosch, die gewijd was aan Sint-Antonius. Dit was mogelijk omdat Bedaf tot Uden behoorde dat deel uitmaakte van het Land van Ravenstein. In tegenstelling tot de Meierij van ‘s-Hertogenbosch heerste hier godsdienstvrijheid.
Een grenskerk was in de 17e en 18e eeuw een katholieke noodkerk net buiten de grenzen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Toen tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog de katholieke eredienst er een tijd lang officieel verboden was en daarna – onder strikte voorwaarden – weer getolereerd werd, vervulde de grenskerk voor katholieken in de grensstreken van de Republiek een tijd lang dezelfde functie als de schuilkerk in de rest van de Verenigde Provinciën. Grenskerken stonden net over de grens met de Spaanse Nederlanden ten zuiden en, in katholieke gebieden van het Heilige Roomse Rijk, oostelijk van de Republiek.

Sterrenwacht Halley is een sterrenwacht in het buitengebied van de gemeente Bernheze (Noord-Brabant), tussen Heesch en Vinkel. Het verrees aldaar tussen 1987 en 1989. Het markante witte gebouw, met z’n opvallende koepels, oogt op een afstand als een moskee, maar het is een heuse sterrenwacht en is genoemd naar de Komeet van Halley die in 1985 en 1986 aan de hemel stond. Deze bijzondere faciliteit is gebouwd door en voor de leden van de gelijknamige vereniging in Heesch.
In maart 1984 nam een drietal Heeschenaars het initiatief om een sterrenwacht op te richten. Het eerste ontwerp voor een sterrenwacht werd in de zomer van 1984 op een stand van de Heesche Feesten aan het publiek gepresenteerd. Het definitieve bouwplan werd ontworpen door architect Anton Valks. De reacties daarop waren heel positief en op 29 oktober 1984 werd de vereniging ‘Sterrenwacht Halley’ opgericht.
De gemeente Heesch had na een ruilverkaveling in het buitengebied een perceel beschikbaar dat de vereniging kon kopen voor het symbolische bedrag van een gulden.