2020-01-29 ‘s-Hertogenbosch

Dag lopers, Ruud en Toon,

2020-01-29Hertogenbosch005De laatste twee waren helaas verhinderd om mee te lopen met de groene Den Bosch-wandeling, die Jan met zorg had gekozen uit het arsenaal van de Trage Tochten. Deze wandeling was enerzijds ingekort en anderzijds ook weer uitgebreid. Het werd 16,8 km en paste ruim in het voornemen om tijdig terug te zijn.

Een tocht door zeer bekend gebied waarbij de stenen omgeving zo veel mogelijk gemeden werd. Vanuit de Kennedylaan naar de Heinis, waar ook nog een arctisch verblijf blijkt te zijn en de vergane geschilderde informatie digitaal is vervangen: een boeiende tekst! De wielen blonken in het vage zonlicht en het bleef nagenoeg droog tijdens de gehele tocht.

Via Orthen, viaducten passerend, liepen we over een groene strook langs de spoorlijn richting IJzeren Vrouw. Dat de natuur de gemeentewerkers van de groenvoorziening ruimschoots heeft ingehaald, bleek wel uit de nog niet geplante bomen, terwijl overal langs de tocht een keur aan frisse bloesem te bewonderen viel. De vogels bij de IJzeren Vrouw maakten plaats voor ons.

We bereikten de Aa en Hank ontdekte dat het talud enorm glibberig was. Op de 2e brug toonde zich een fraai gezicht op de binnenstad. We maakten een rondje Oosterplas, als uitbreiding op de geprogrammeerde wandeling. De poging van Cor om zijn verjaardag in het clubhuis van de hockeyclub te onderstrepen mislukte. We konden en mochten er wel in. Wel een bar maar geen bediening. Over 14 dagen nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Tijdens de laatste paar honderd meter rond deze plas vreesden we even in Wuhan te zijn gekomen. De vogels bleven vliegen! Het vlot dat we in de Zandvang passeerden werd inderdaad bewoond: 13 stuks.

Op naar het Maximakanaal en de Rosmalense Aa. De prachtige natuur langs dit meanderende stroompje was een mooi slot van deze tocht.

Dienstmededeling: Volgende keer starten we bij Ruud. Op 11 maart staat Jan gepland maar Toon ontvangt ons dan.

Ton

Bron van de wandeling: Trage Tocht ‘s-Hertogenbosch (Wandelzoekpagina.nl)

Foto’s 2020-01-29:

GELEEND:

De Heinis is een straat en natuurgebied in ‘s-Hertogenbosch. Het is ook nu nog een straat in Rosmalen. De Heinis is een van de weinig overgebleven stukjes winterdijk van de Maas. Ook bij Bruggen, in Rosmalen, zijn er nog stukjes winterdijk te zien. De oude dijk liep helemaal door naar Orthen. Door de komst van de A2 is de dijk doorsneden. De dijk is in de 14e eeuw aangelegd.
Het gebied is ongeveer 28 hectare groot en is eigendom van Brabants Landschap. Projectontwikkelaar Jacques Stienstra had het eerst aangekocht van de gemeente en wilde er een bedrijvenpark van maken. Wegens veel protesten is dat niet doorgegaan. Deze affaire was in het begin van de jaren 80.
Het gebied heeft vaak last gehad van overstromingen. De wielen die er nu nog zijn, zijn er de stille getuigen van. De wielen waren er ook al bij het Beleg van ‘s-Hertogenbosch.
Tegenwoordig ligt de Heinis helemaal ingeklemd tussen de opkomende industrie en de verschillende wijken van ‘s-Hertogenbosch. Dit maakt de Heinis een uniek stukje ‘s-Hertogenbosch. Een stukje natuur, midden in de stad.

De IJzeren Vrouw, genoemd naar de baggermachine die het groef, is een meer dicht bij de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch.
In 1874 is voor ‘s-Hertogenbosch de vestingstatus opgeheven. Dit resulteerde in mogelijkheden om de stad uit te breiden. De wijk De Muntel is toen gebouwd, maar daarvoor was zand nodig. Door de zandafgraving ontstond een kunstmatig meer, de IJzeren Vrouw. De bouw van de wijk is in 1917 begonnen. In eerste instantie ging men alleen evenwijdig aan de wallen bouwen. Dat is nog heel goed zichtbaar in de wijk de Muntel, die tussen de IJzeren Vrouw en de wallen ligt.

Het recreatiegebied Oosterplas is een meer gelegen in het oosten van ‘s-Hertogenbosch. Het is een zogenaamde zandwinplas met een diepte van vijftien meter. Het zand uit de zandwinningslocatie is gebruikt om een deel van de Aa-wijk te bouwen. De Oosterplas is naast het decor voor de nieuwjaarsduik een geliefd recreatiegebied met ecologische gebieden, een belevingspark, natuurspeelplaats, strandpaviljoen en kinderboerderij/zorgboerderij de Oosterhoeve.