2021-08-25 Kampina De Logt

Dag lopers,

2021-08-25-Kampina020Onze club heeft een nieuwe loper: Harry Hendricxk treedt definitief toe. Welkom.
Cor zorgt voor een geactualiseerde en geüpdatete namenlijst.

Na de start bij Toon op naar de Kampina: start bij De Logt, voor een tocht van 15,3 km., die de 6 lopers in een prachtige zeer afwisselende omgeving onder stralende zon aflegden. Beschut door bomen en soms door het open veld met prachtig bloeiende heide (be)zagen we de vaak belopen Kampina weer van een geheel andere kant.  

Bij de start bleek het gewenste nummer niet op het paaltje te staan. We puzzelden en vonden een oplossing. Allicht dan maar achterstevoren.

Het huisje, dat we direct linkslopend aantroffen, trok onze aandacht. Funda geeft aan dat het in maart verkocht is met de schappelijk vraagprijs van € 1.195.000. Maar dan heb je ook wat, met welk doel dan ook. 

We doorkruisten een fraai gebied, waar het door de vele (?) regen en zon weelderig “groeide”, waar dieren op een plateau rustten en waar zichtbaar was dat de waterstand op een aantal plaatsen bijna haar normale peil heeft bereikt. Daar waar we vroeger open land/water zagen wuift nu het “riet”.

Opletten was noodzakelijk, was het niet voor drijfzand dan wel voor overstekend tergend langzaam kruipend wild of een aangepaste baileybrug, die ons over de Beerze voerde. De Beerze: prachtig stromend onder gefilterd zonlicht.

Vlak voor de open heidevlakte streken we neer in de schaduw. Uiteraard zonder bank, want die troffen we zoals gebruikelijk 500 meter verder aan.

Na de lunch liepen we, opzij springend voor race- en elektrisch trappende fietsers, die op deze zonnige dag overvloedig en route waren, enige tijd parallel met een koe en haar kalf. Ze naderden het fietspad, hielden halt en ineens staken zij – het kalf voorop – in sneltreinvaart de in hun ogen highway over, op weg naar de in de verte grazende familie, in ieder geval kudde.

Cor benutte de hoeve om ons op ijs te trakteren. Wellicht dat de “kunstenaar” van het hier aanwezige dier nog eens een kijkje kan nemen op de hei.

De uitnodiging van Harry om aan het eind een afscheids- c.q. welkomstdrankje te drinken houden we te goed.

Het slot van de tocht was een toegift langs een lieflijk stromend beekje (aftakking van de Rosep (?) met een schaduwrijk kronkelend pad, dat leidde naar de auto. Inderdaad op de plek waar we vermoeden dat het het startpunt van de tocht zou hebben kunnen zijn.

Ton 

Dienstmededelingen:

  • Ieder krijgt van Cor een nieuwe namenlijst.
  • Cor maakt voor de rest van 2021 een nieuw vertrek- en routeplannersschema.
  • Volgende keer lopen Hank en Harry niet mee.
  • We starten bij Ruud in Cromvoirt.

Foto’s 2021-08-25:

Geleend:

De Logt is een buurtschap in de gemeente Oisterwijk in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt vijf kilometer ten oosten van het dorp Moergestel. 
Op de oude ontginningsassen aan de rand van de beekdalen ontstonden concentraties van agrarische bebouwing (akkercomplexen). Rondom deze agrarische bebouwing werden de aanliggende gronden ontgonnen en in gebruik genomen als akkers waarop voedsel werd verbouwd. De beslotenheid van houtwallen, erven en bosschages contrasteert hier met de open akkers. Dit zorgt voor een onregelmatig patroon en een afwisselend en kleinschalig landschap.

De Beerze

De naam Beerze werd al in 1545 gebruikt door keizer Karel V. De herkomst van de naam is onzeker. Het kan verwijzen naar beer, dat in het Middelnederlands “modder” betekent, het kan ook zijn afgeleid van berne (bron) of barne (branden). Barne verwijst dan naar de aanwezigheid van veen (turf), dat vroeger dienst deed als brandstof voor de kachel. Het veen werd gevormd in de laaggelegen gebieden rond de beek. De (Grote) Beerze is ruim opgevat een beek die als Aa of Goorloop in het Riebos bij Lommel ontspringt, meerdere zijbeken in zich opneemt en zich uiteindelijk nabij Boxtel splitst in een oostelijke tak die uitmondt in de Dommel en een westelijke tak die uitmondt in de Esschestroom, die bij Halder ook in de Dommel uitkomt. Strikt genomen begint de Beerze bij het landgoed Baest, waar de Groote Beerze en de Kleine Beerze samenstromen.