2021-12-29 Eerde

Dag allen,

2021-12-29-Eerde-004We liepen met 6 (Cor, Hank, Harry, Ruud, Ton en Toon) de laatste tocht van 2021. Een qua aantal wandelingen en afstand mager jaar. We liepen 14 keer en legden 184,7 km af. Zie het schema hieronder.

Vanwege Corona een bijzondere start.  We vormden 2-tallen en dronken koffie op verschillende plekken en ontmoetten elkaar – al dan niet in feestmutstooi – rond 10.00 uur in Eerde. Het statige beeld bij de kerk vormde een fraai contrast bij dit speelse element.We liepen het dorp uit en moesten snel een keus maken: wat bewonderen, bekijken en verfoeien we eerst. De paarden die, getriggerd door onze komst, zich verdrongen om in beeld te komen? We stonden gepast stil bij het oorlogsmonument en realiseerden ons dat deze streek in 1944 tijdens de operatie Market Garden een belangrijke rol heeft gespeeld. Het gebrek aan historisch besef heeft de stroomdradenophangers kennelijk parten gespeeld. De molen betaalde de prijs.

We staken de weg over en omdat we niet gingen vissen was de doortocht in dit natuurgebied gratis. Waterpartijen, die met de doorbrekende zon zeer de moeite van het belopen waard waren: dit alles inclusief 2 bruggen met en zonder brugleuning. Buiten dit park troffen we waarschijnlijk zeer gezonde, wroetende, zwarte varkens, die getuige een plaatje aan het eind van de tocht kennelijk verdwaald waren.

Vervolgens liepen we langs, door en over een vuilstortplaats die in een vorig leven plaats bood aan een airstrip. We klommen en daalden af en constateerden dat dit gebied straks een golfbaan rijker is (noot van de redactie: deze informatie is verouderd, er komt geen golfbaan). Vervolgens maakten we kennis met verschillende vormen van huisvesting. Er is verschil.

Vlak voor onze lunchpauze bij een soort molensteen merkten we dat tegen het raam tikken van het verlichte beest geen huisvesting soelaas bood.

Na de laatste hap begon het te druppelen, we hesen ons in de regenzeilen die uiteindelijk niet echt nodig bleken, afgezien van de laatste 300 meter.

De laatste etappe liep weer door geaccidenteerd bos dat wij, gadegeslagen door een nu vliegend vliegtuig, in ganzenpas bedwongen.

Een fraaie afsluiting van wandelend 2021.

Voor ieder een goede jaarwisseling.

Ton

Dienstmededeling: volgende keer starten we bij Hank voor de koffie; Toon zorgt voor een route.

Foto’s 2021-12-29:

Wandelen in 2021

Geleend:

Eerde (Veghels dialect: d’Eerd) is een dorp in de provincie Noord-Brabant, gelegen in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch. Eerde is een kerkdorp van de gemeente Meierijstad en telt rond de 1.400 inwoners. De naam Eerde betekent ‘beploegde grond, bouwland’. Eerde ligt in het Nationaal Landschap Het Groene Woud. Eerde is een speciaal dorp binnen de oude schepenbank Veghel. Ze is namelijk het oudste kerkdorp in de gemeente Veghel. In tegenstelling tot de respectievelijk pas in de negentiende en twintigste eeuw ontstane kerkdorpen Zijtaart en Mariaheide, beschikte Eerde al eeuwenlang over een eigen Sint-Antoniuskapel. Deze kapel wordt al in de vijftiende eeuw genoemd en stond op het huidige Sint-Antoniusplein. Samen met de Sint-Sebastianuskapel aan het Hoogeinde en de Sint-Antoniuskapel aan het Havelt, was dit een van de drie kapellen binnen de schepenbank van Veghel. In tegenstelling tot de andere twee kapellen, bleef die van Eerde lange tijd bediend door een eigen priester. In 1798 is dat Jacobus Philippus Heijs, ‘Roomsch priester int Eerde’. Rondom deze kapel concentreerde zich in de loop der tijd de dorpskern van Eerde. In oude akten van de Veghelse schepenbank spreekt men veelal van ‘int Eerde ontrent de Capelle’, wanneer men de oude dorpskern aanduidde.

De Vlagheide is een voormalig heidegebied dat zich bevindt in de gemeente Meierijstad. De Vlagheide ligt binnen de wig die gevormd wordt door de Koeveringse Dijk en de Scheiweg, die tevens de grens vormden met respectievelijk de voormalige gemeenten Sint-Oedenrode en Veghel. 

Op de Vlagheide werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden een vliegveld aangelegd in het kader van de Operatie Market Garden. In februari 1945 werd het geopend en kreeg de naam B.85 Schijndel. Na de bevrijding werd dit vliegveld overbodig. Het terrein bleef militair in gebruik door de aanwezigheid van een drietal militaire opslagplaatsen (MOB-complexen). Deze stammen uit de tijd van de Koude Oorlog. Ze zijn aangelegd in 1971. Na de beëindiging van hiervan werden ze door Defensie afgestoten, gesloopt en in 2001 aan de gemeente Veghel overgedragen. Voorts werd er op het terrein een grote vuilstortplaats aangelegd die in 2004 werd gesloten. Hierdoor is op het terrein een tientallen meters hoge heuvel ontstaan die een oppervlakte bezit van 46 ha. De hoogte is 36,9 meter boven NAP.