2022-06-29 Gassel

Dag lopers, 4 deze keer.

2022-06-29-Gassel-003Vakantie, ziekte en mogelijk Covid belemmerden Toon, Jan en Harry. Dus Cor, Ruud en Ton streken neer bij Hank en José, voor de gebruikelijke startravitaillering.

Cor leidde ons naar Gassel (of all places) voor de 13 km lange tocht. Ook nu weer een route met bekende stukjes en tegelijkertijd nieuw. Een fraaie tocht door afwisselend landschap, bossige stukken en af en toe verharde verbindingswegen. De soms aanwezige wolken temperden de fel stralende zon.De kerkklok gaf de starttijd van de tocht aan en we werden gadegeslagen door een asielzoeker op het ooievaarsnest. Wat bij Gassel in de rubriek “geleend” niet vermeld wordt is het feit dat er ook radiozendamateurs wonen. Zoals gezegd: mooie smalle bospaadjes, fraaie doorkijkjes, de verzamelplaats voor uitgevoerde karweitjes en waterpoelen maakten het wandelen door het bos zeer aangenaam. 

In het open land raakten we in verwarring: de bomen deden denken aan Libanon, maar dit ter zijde. Fraaie bloemen, wolkenpartijen en slapende beesten veraangenaamden de tocht.

De Kazematten herinnerden ons aan een ooit in Escharen gestarte tocht in dit gebied (klik hier). De tocht gaf ruimte tot bezinning en in een bocht van de Raam, doemde een andere torenspits op dan die welke ons eerder die dag de vertrektijd aangaf. 

Niet wetend dat 738 meter verder op een bank stond, streken we neer op boomstammen voor de 2e lunchstop.

Omdat Ruud enthousiast verteld had over zijn succesvolle overwinning in het telefoongesprek met de ABNAMRO, dronken we een cola/pilsje bij het cafetaria bij het startpunt en omdat Cor Google in Grave een ijssalon liet opsporen, streken we daar ook even neer. Met dank aan de financiers is Gassel en Grave.

De bloem in de plantenbak sloot deze tocht af.

Ton

Dienstmededeling: volgende keer starten we bij Harry.

Bron van de wandeling: KlikPrintenWandel.nl: Raamdal – kleine tocht.

Foto’s 2022-06-29:

GELEEND:

Gassel

Een dorp, behorende tot de gemeente Land van Cuijk in Noord-Brabant. Het ligt tussen Grave en Beers in. Ook is Gassel de naam van een voormalige gemeente die van 1811 tot 1942 heeft bestaan. In dat jaar werd de plaats bij de gemeente Beers gevoegd. In 1994 werd de gemeente Beers verdeeld tussen de gemeenten Cuijk en Grave. Op 1 januari 2021 telde Gassel 1.180 inwoners.

Het meest waarschijnlijk is dat de naam Gassel een verbastering is van gestel. Het zou dan gaan om een hoogte tussen de rivierdalen van de Maas en de Raam. Een alternatieve verklaring is dat de naam zou afstammen van het Germaanse woord gastsali, met de betekenis: ontvangsthal, herberg.

Gassel ligt op een donk, die zich ongeveer 1 km ten zuiden van de huidige bedding van de Maas bevindt. Op deze hoogte vond men bescherming tegen de toen nog ongetemde rivier. Ten zuiden van het huidige dorp stroomde de Beerse Maas.

In 1964 werd nabij de buurtschap Nieuw-Gassel tijdens het ploegen een bronzen kokerbijl aangetroffen uit ongeveer 800 v.Chr., de Late bronstijd. In de buurt van Gassel werden eveneens overblijfselen uit de tijd van de Merovingen gevonden, zoals sporen van een 7e-eeuwse hoeve en een viertal Merovingische waterputten.