2019-01-02 Nijnsel

Dag lopers en helaas afwezige Toon,

2019-01-02Nijnsel016Op de 2e dag van het nieuwe jaar onze 1e wandeling. We vertrokken na koffie met appeltaart bij Jan en Jeanette naar Nijnsel. (Overigens niet dan nadat we een blik hadden geworpen op de administratie over 2018 van penningmeester C., vervolgens hem décharge hadden verleend en en passant de contributie ingaande 2019 vastgesteld hadden op een simpele € 10,00 per maand. Red.) Deze keer werd de tocht 17,2 km. Nijnsel is een geliefd vertrekpunt. Zeven keer eerder startten we daar (Volg de links: 27-10-04, 28-09-05, 09-04-08, 27-06-12, 26-10-16, 01-02-17, 28-03-18).

Vandaag een prachtige wandeldag, beschut voor de wind door bos, milde temperatuur, een afwisselend landschap met, gezien ons verleden, tal van bekende weer onbekende punten. Nijnsel, een oud dorp dat nu is opgegaan in Meierijstad! De wandeling bood mooie plaatjes: bossen en vennen of meertjes en natuurlijk de exotische beesten, inclusief de discussie over de een- en twee-bultigen. Ergens op een oprijlaan werd Ruud in verleiding gebracht de componist te roven. Later werd duidelijk dat hij eigenlijk opteert voor een albasten buste! 

Dat niet alleen wij maar ook vele anderen deze streek belopen blijkt uit de verschillende nieuw geplaatste banken. Wij deden het met een boomstam, zodat we 300 meter verder natuurlijk een bank met tafels troffen. Het jaar is nog nieuw.

Dat het afgelopen maand redelijk veel geregend heeft was zichtbaar in de waterstand. Tot voor kort waren de vennen verdroogd, nu stond er weer 25 cm water. Dat in het landschap vette klei moet zijn werd zeer duidelijk: bieten (waar Ruud toch wel wat culinaire mogelijkheden in zag).

Lopend langs de Dommel rees de vraag “wat zijn beemden?” Wat sommigen van ons dachten is waar. 
We passeerden een kapel toegewijd aan Martinus met een verlate kerstboom en een vreemde gedenksteen/tegel: “Ik weiger niet om te werken” of “Ik ga geen uitdaging uit de weg”.
Wanneer we tijdens de wandelweek weer puzzelen, zit daar vast de 5-armige lantaarn bij.

Ton

Volgende keer starten we bij TonP. Jan zorgt voor een attentie en TonV heeft een tocht bij zich.

Bron van de wandeling: Groene Wissel: Vressels Bos en Dommelbeemden.

Foto’s 2019-01-02:

GELEEND:

Nijnsel

Nijnsel (Oost-Brabants dialect: Nènzel) is een dorp in de provincie Noord-Brabant, gelegen in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch. Nijnsel is een kerkdorp van de gemeente Meierijstad en telt rond de 2.600 inwoners.

Nijnsel betekent: ‘Nieuwe woonplaats’. De naam van de nabijgelegen buurtschap Vressel betekent: ‘Oude woonplaats’. “Sel” is een verbastering van “sale”, dat de grote woonstede van de edele in het gebied was in de vroege middeleeuwen.

De buurtschappen Nijnsel en Vressel, die aan weerszijden van de Dommel liggen, kenden al bewoning in de prehistorie. Zo zijn er archeologische overblijfselen van de klokbekercultuur gevonden en ook uit de Romeinse tijd werden sporen aangetroffen. Er zijn tal van archeologische monumenten, waarin zich ook overblijfselen uit het mesolithicum bevinden. Nijnsel is ontstaan als een nederzetting rond een kapel die gewijd was aan Sint-Antonius-Abt en reeds in de 15e eeuw werd vermeld. De buurtschap behoorde vanouds tot de oude vrijheid van Sint Oedenrode en was evenals het nabijgelegen Vressel een herdgang, wat betekende dat de belasting door één persoon werd geïnd.

Beemden

Een beemd is het toponiem (veldnaam) dat, onder meer in zowel Nederlands en Vlaams Brabant en Limburg gebruikt wordt om graslandpercelen in een beekdal aan te duiden, soms ook gespeld als bempt, bempd, bampd, enzovoort.  
1) Drasland
2) Dreef
3) Gemeenschapsweide
4) Grasland
5) Laaggelegen land
6) Land
7) Landouw
8) Made
9) Plaats in Noord-Brabant
10) Veld
11) Vlakke landstreek
12) Wandeldreef
13) Waterig land
14) Waterig weiland
15) Waterland
16) Waterrijk bouwland
17) Waterrijk land
18) Waterrijk weiland 
19) Wei
20) Weide
21) Weiland
22) Weiland aan water