2020-08-12 Middelrode

Dag lopers en de nog niet meelopende Jan, 

2020-08-12Middelrode010We vertrokken in de heel vroege ochtend om 08.20 uur vanaf het parkeerterrein voor de R.K.Kerk in Middelrode. Hier was een uitvoerige mailwisseling en een zeer weloverwogen besluitvormingsproces aan vooraf gegaan. 

 

Wat doen op de te verwachte snikhete dag:

  1. We doen wat we altijd doen
  2. We cancelen nu niet vanwege het vocht maar wegens de hitte
  3. We passen aan.

We kozen mailend voor optie 3. Starttijd om 08.15 uur en ter plekke de koffie drinken die Ton meenam. De ingekorte Ommetje Aa-dal-route bleek na afloop 6,7 km kort te zijn.

Na de koffie bij het kerkje bereikten we na ongeveer 500 meter de oorspronkelijke route. De zon scheen stralend en warm, maar de start bood schaduw. Op naar kasteel, liever gezegd huize, Assendelft, voor de Noord-Hollanders onder ons, ietwat uit de richting.

Voor we de ruïne van Seldensate, liever gezegd het funderingsplan met  informatiebord bereikten, passeerden we een appel/perenboomgaard en een schuchter stromende Aa in een bosrijke omgeving. Dit beschutte deel gaf ook de mogelijkheid het probleem van de naam voor de zevenarmige kandelaar (getriggerd door de vormgeving van een boom) op te lossen: Menora. In het open veld bleek dat de Aa allesbehalve schuchter kan zijn: meanderend en met diep uitgesleten of geslepen kanten in het open veld. Het  frisse gras en bloemen boden een aangenaam looppad. De rustende ganzen en de haastige N 279 gaven een mooi contrast. De stromende Aa stroomloos passeren is alleen mogelijk bij een juist gebruik van de aangebrachte knop.

Terugbuigend richting Middelrode gaven de rustende koeien, schaduw zoekend, een mooi beeld van hoe niet-verkaveld landschap er vroeger uitzag en rustpunten voor koeien en schilders bood. Niet alleen voor Potter maar ook voor hekkenschilders.

Bij een rustplaats met bank met fauteuil en kruiwagen namen we een ingrijpend besluit: we cancelen de wandelweek: Corona. De hertenkamp gaf aan dat we de bebouwde kom weer naderden. Een Corona-drankje bij de vertrouwde Prins in Berlicum besloot deze tocht.

Bij het drankje in Berlicum besloten we ook een extra wandeldag te plannen en wel op de woensdag in de vervallen wandelweek: 16 september 2020. De wandeling sluiten we etend af.

Ton

Dienstmededeling:

  1. Volgende keer start bij Hank
  2. Zie boven
  3. Zie boven

Bron van de wandeling: ingekorte versie van Ommetje AA-dal, KlikPrintenWandel.nl.

Foto’s 2020-08-12:

GELEEND:

Huize Assendelft was een kasteeltje of speelhuis ten zuiden van Middelrode. Huize Assendelft is gebouwd op de westelijke oever van de Aa en werd in 1320 al genoemd. Toen werd nog gesproken van de hoeve Ten Bergulen. In 1512 werd deze verwoest door de Gelderse troepen onder leiding van Maarten van Rossum.
In 1542 werd het poortgebouw met de nu nog bestaande poort herbouwd. Aan de achterzijde van het poortgebouw werd aan de oever van de rivier de Aa een kasteeltje gebouwd. Het kasteeltje werd Delfthuis genoemd omdat de toenmalige eigenaar ‘van Delft’ heette. Later is de naam Delfthuis verbasterd naar huize Assendelft.

In 1830 werd het kasteeltje nog gevorderd om er troepen in te legeren in verband met de Belgische Opstand. Het gebouw was slecht onderhouden omdat het meestal verpacht werd. In 1842 werd het kasteeltje gesloopt. Slechts de poort uit 1570 bleef bestaan en deze is nu nog te bezichtigen. Naast deze poort werd opnieuw een kasteelboerderij gebouwd.

Menora.

Een menora (Hebreeuws: מְנוֹרָה) of menoure (Nederlands-Jiddisch) is een zevenarmige kandelaber/lampenstandaard, die gemaakt werd uit massief goud. Hij was het oude symbool voor het Hebreeuwse volk en een van de oudste symbolen voor het Jodendom in het algemeen. Volgens sommige bijbelcommentatoren symboliseert de menora de brandende braambos die Mozes zag op de Sinaï. De menora heeft zeven armen.

Mozes moest van God volgens precieze voorschriften een zevenarmige kandelaber laten maken en plaatsen in de Tabernakel, aan de zuidkant (Exodus 25:31-40, 26-35). In de eerste tempel, gebouwd door koning Salomo, brandden tien menora’s (1 Koningen 7:49), vijf aan weerszijden.   

De menora mag niet worden verward met de negenarmige kandelaber die bij het chanoekafeest wordt gebruikt, de chanoekia.