2021-11-04 Liempde

Dag lopers en afwezige Toon en Jan,

2021-11-04-Liempde-006We  kwamen voor het eerst samen op de Churchilllaan bij Harry en Jane voor de gastvrije ontvangst. Harry presenteerde zijn maidentocht en wij volgden zijn eerste keuze. Dus op naar Liempde, waar we op een bekend pleintje de auto’s parkeerden.

Het weer was schitterend om 13,7 km te wandelen: droog en windstil en soms ook al dan niet schuchter zonnig.

Ter bemoediging van de tochtuitzetter zeiden we direct: ”Ja, dit pad kennen we en daar komt het pontje….”

En inderdaad daar kwam het pontje en de tekst klopte. Het pontje voer, tenminste wanneer wij het voer gaven. Slecht op enkele plaatsen liepen we over verharde wegen, het overgrote deel van de tocht crosten we over smalle, drassige, zompige, slippende slikpaden. Kortom een uitstekend uitgezocht traject. Mooie doorkijkjes, soms wijds uitzicht, fraaie herfsttinten, kleurrijke bladeren en bloemen. De foto’s van Harry onderstrepen dit. 

En steeds weer ontmoetten wij de Dommel, lieflijk meanderend. We zagen de zon in het water schijnen en onszelf spiegelen. De koeien zullen kopschuddend de visinformatie hebben bekeken.

De open vlakte bood ons schitterend uitzicht, zelfs een rustbank om de vreemd gevormde runderen nader te beschouwen.

Een moddersleuf, die ons leidde naar een bosrand, werd versperd door monsterachtige graafmachines. Bij het passeren werden wij niet gegrepen. Zo uitlopend door bouwland bereikten we het in brons gevangen Liempde. Zo bleek terugkijkend dat laten we zeggen 95% van de tocht helemaal nieuw was.

Ton

Dienstmededeling: De volgende start is een staatsman verder: Rooseveltlaan, daar heeft Toon de koffie klaar.

Bron van de wandeling: Wandeling Ditmelles Graafschap.

Foto’s 2021-11-04:

GELEEND:

Liempde (Brabants dialect: Liemt) is een dorp, gelegen in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch. Ondanks voorkeur voor fusie met de gemeente Sint-Oedenrode, ging Liempde in 1996 op in de gemeente Boxtel. Het gebied van de voormalige gemeente heeft circa 4.780 inwoners. Naast de kern Liempde zijn er enkele gehuchten die ook tot de voormalige gemeente behoorden, te weten Vrilkhoven, Kasteren, Den Berg en Hezelaar.

De directe omgeving, het dal van de Dommel, is zeer schilderachtig.

Liempde werd in de oudste documenten geschreven als: Lijmt, Lijmde, of Limde. Het kan als zodanig zijn ontstaan uit het Germaanse lim, wat leem of kalk betekent. Een andere verklaring is het eveneens Germaanse lima, wat boomtak betekent, en Liempde dus: plaats waar men voederloof sneed zou betekenen. De eerste verklaring is aannemelijker, mede gezien de leemrijke bodem.

De eerste ontginningen vonden in de vroege middeleeuwen plaats op vruchtbare bosgronden langs de Dommel. In de vroegste periode maakte Liempde deel uit van het graafschap Rode. In die periode werden de inwoners van Liempde soms met de naam “Rooienaren” aangeduid en ontving het dorp zijn costuimen en landrechten naar Roois recht. Met de verkoop van het graafschap Rode in 1232 door de Graaf van Gelre aan de Hertog van Brabant kwam Liempde in de 13e eeuw bij het Hertogdom Brabant als onderdeel van de Meierij van ‘s-Hertogenbosch en bleef het ressorteren onder het kwartier Peelland. Het was een hertogsdorp. In 1391 schonk Hertogin Johanna het dorp Liempde als een hoge Heerlijkheid aan Ridder Willem van de Meeren van Boxtel.

De Dommel is een beek en stroomafwaarts een kleinere rivier in de Kempen en de Meierij van ‘s-Hertogenbosch. Hij meet 120 kilometer, waarvan 35 kilometer op Belgisch (Limburgs) grondgebied en 85 op Nederlands (Noord-Brabants) grondgebied.

Geologisch gezien ligt het dal van de Dommel in de Roerdalslenk. Tijdens het Vroeg Pleistoceen stroomden op de locatie van de huidige Dommel de Rijn en Maas door een dal dat door de inzakkende Slenk werd gevormd. Beide grote rivieren verlegden mettertijd hun loop echter naar het oosten, het verschuivend ‘zwaartepunt’ van de Roerdalslenk volgend. In de tussentijd liet de Maas wel nog het Plateau van de Kempen achter, de grootschalige verhevenheid waar de Dommel vandaag zijn bron vindt.

De Dommel was ooit een belangrijke rivier. In de Romeinse tijd werd er waarschijnlijk op gevaren. Vermoedelijk stroomde de rivier vroeger sneller en was ze dieper uitgesneden in het landschap. Dit veranderde toen de mens ingreep en de oeverbossen kapte om daar hooilanden van te maken. Dit proces was omstreeks 1450 afgerond. Zand kreeg vrij spel en hier en daar werd de rivier daardoor afgesneden en vormden zich stroomversnellingen. Daardoor ging de rivier meanderen.