2022-05-04 Goirle

Dag lopers en niet-lopers,

2022-05-04-Goirle-009Ruud liet append weten dat zijn huis dreigde te overstromen en er voor koos daar prioriteit aan te geven (aan de bestrijding ervan, wel te verstaan). Aan het eind van de ochtend liet hij weten alles onder controle te hebben.

Een ander opmerkelijk punt was dat alle lopers tegelijkertijd bij Toon op de bel konden drukken, waarna wij gezamenlijk neerstreken in de overdekte, zon begoten “patio” voor de gebruikelijke zich elke keer wijzigende versnaperingen bij de koffie.

Op naar Goirle voor een 12 km KlikPrintenenWandeltocht: de Regte Heide-tocht.

Toen we na een fraaie zonrijke wandeling naar huis reden wees Cor ons op tunneltje onder een weg: toch niet helemaal vreemd gebied. Helaas, maar wel een spiksplinternieuwe tocht.

Kleurrijk groen en frisse bloemen kwamen we overal tegen. Brede paden en uitgestrekte “vlaktes” beliepen en doorkruisten we. De kranten meldden dat in Brabant een beregeningsverbod moet worden ingesteld. Wij kwamen toch nog poeltjes met water tegen.

Wat hoger in het landschap troffen we paalgraven.  De rubriek “Geleend” geeft aan dat deze stammen uit de bronstijd, dus Cor leest van bronzen palen.

Volgens ingewijden zijn de bijenkorven nep.  En het eerder benoemde bericht uit het BD is, getuige het droog-liggende plankier, geen fakenieuws.

Ter voorkoming van misverstanden: we liepen niet heen en terug maar om de uitgestrekte open vlakte: dus opnieuw bronzen informatie en opnieuw palen met paarden.

Deze omloop bood de onverwachte kans kennis te nemen van een in ieder geval voor mij onbekend fenomeen: zandbijen (zie verder bij Geleend).

Een schitterende tocht!

Ton

Dienstmededeling:  Volgende keer starten we in Cromvoirt.

Bron van de wandeling: KlikPrintenWandel.nl: Regte Heide-tocht

Foto’s 2022-05-04:

GELEEND:

ZANDBIJEN

Zandbijen Andrena vormen met 75 soorten het soortenrijkste bijengenus in Nederland. Er is een grote variatie in uiterlijk. De vrouwtjes hebben lange haren aan hun achterpoten, waartussen ze stuifmeel verzamelen.

Alle zandbijen graven hun nesten in de bodem, afhankelijk van de soort ligt dit nest op 5 tot 60 cm diepte. Een nest kan bestaan uit een eenvoudig tunneltje met daarin enkele nestcellen, of uit een tunnel met diverse zijtakken. Elke nestcel wordt bevoorraad met een klompje stuifmeel, waarop het vrouwtje een ei legt, waarna ze de nestcel afsluit.

Veel soorten zandbijen zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van bepaalde bloemen. Sommige soorten beperken zich hierbij vrijwel tot één plantensoort, zoals de knautiabij Andrena hattorfiana die alleen stuifmeel van beemdkroon verzamelt. Andere soorten zijn iets minder strikt en beperken zich tot verschillende soorten vlinderbloemen

PAALGRAVEN

De grafheuvels op de Regte Heide zijn afkomstig uit de Bronstijd (ca. 1750 v. Chr.). Eén grafheuvel heeft een ringwal met droge sloot. Grafheuvels werden gebruikt als begraafplaats. Men vermoedt dat deze heuvels niet alleen gebruikt werden om de doden een laatste rustplaats te geven, maar ook voor verering.

De grafheuvels in dit natuurgebied werden in 1935 voor het eerst opgegraven en daarna gereconstrueerd. Rond 5 grafheuvels werden de palenkransen hersteld die uit de opgravingen bekend waren. Bezoek het Heemkundemuseum in Goirle voor uitgebreide informatie over de grafheuvels.